Školiace stredisko

Akreditované školiace stredisko s oprávnením č.VVZ – 0347/09-06.1 vykonáva:

 • Základné školenia obslúh motorových vozíkov
 • Opakované oboznámenia obslúh motorových vozíkov
 • Rozširovacie školenia obslúh motorových vozíkov
 • Kondičné jazdy pre obsluhy s platným preukazom
 • Školenie prebieha teoretickou a praktickou etapou kurzu.

Certifikáty:

 • Akreditované stredisko
 • Inštruktor - lektor

Dĺžka trvania kurzov:

 • Základný kurz 2-5 dní
 • Opakované oboznámenie 3 hodiny
 • Rozširovacie školenie 1 deň
 • Kondičné jazdy - podľa požiadaviek zákazníka

Podmienky účasti na školení:

 • Vek žiadateľa - minimálne 18 rokov
 • Správne vypísaná  Žiadosť
 • Zdravotná spôsobilosť preukázaná lekárskym potvrdením.
 • Fotografia 35 x 30 mm